Ansökningsomgång 2016 för kurser i kontakttolkning

Här finner du resultatet av ansökningsomgången.

Ansökningsomgången gällde för kurser i kontakttolkning med start 2017. Ansökningsomgången var öppen fram till den 1 december 2016.

Möjligheten att söka kurser gällde följande inriktningar:

  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal

För att beviljas statsbidrag måste folkhögskolan eller studieförbundet ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökningshandlingar och mer information

Läs särskilt de ekonomiska villkoren i villkorsdokumentet, där det står vilken nivå statsbidraget ligger på.

Kontakt

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.