Ansökningsomgång 2017 för kurser i kontakttolkning

Ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning med start 2018 var öppen fram till och med den 12 oktober 2017. De dokument som behövdes för att ansöka finns under rubriken "Ansökningshandlingar och mer information".

Här finner du resultatet av ansökningsomgången.

Möjligheten att söka statsbidrag för kurser gällde följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

För att beviljas statsbidrag måste folkhögskolan eller studieförbundet ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Ansökningshandlingar och mer information

Tänk på

Innan du fyller i och skickar in din ansökan är det viktigt att läsa igenom dokumentet "Anvisningar för ansökan om och villkor för statsbidrag till kurser i kontakttolkning 2018". Det finns ett villkorsdokument för folkhögskolor och ett dokument för studieförbund.

Läs särskilt igenom de ekonomiska villkoren där det står vilken nivå statsbidraget ligger på.

Kontakt

För mer information om ansökan, kontakta tolkhandläggare på Enheten för analys och ansökan på telefon 010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se