Ansökningsomgång 2018 för kurser i kontakttolkning

I 2018 års ansökningsomgång beviljades 58 kurser statsbidrag för start under 2019.

De beviljade kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna.

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 14 st
  • Fördjupningskurser, 24 st
  • Kompetenshöjande kurser, 11 st
  • Kompletteringskurser, 5 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 4 st

Kurserna genomfördes på 12 orter.

Fördelningen av statsbidrag

Vid fördelningen av statsbidrag har utbildningsanordnare som bedriver den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolkning prioriterats. Därutöver har även kurser som har så kallad föregångare, där kursen har bedrivits tidigare, prioriterats.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.