Resultat av ansökningsomgång 2019 för kurser i kontakttolkning

I 2019 års ansökningsomgång beviljades 81 kurser statsbidrag för start under 2020.

De beviljade kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna:

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 13 st
  • Fördjupningskurser, 35 st
  • Kompetenshöjande kurser, 24 st
  • Kompletteringskurser, 4 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 5 st

Kurserna kommer att genomföras på 12 orter.

Fördelningen av statsbidrag

Vid fördelning av statsbidrag har alla kurser utom en beviljats. Den kurs som avslogs bedömdes inte motsvara beskrivningen av en kompetenshöjande kurs.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.