Resultat av ansökningsomgång 2018

Den 18 oktober –19 november 2018 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen, med utbildningsstart 2019.

De beviljade utbildningarna

Här finns de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat statsbidrag med start 2019. Dessa är:

Skola Ort Utbildning Antal platser
Fellingsbro folkhögskola Örebro   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   20
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   15
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   16
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Skrivtolkutbildning 16
Västanvik folkhögskola Leksand Teckenspråkslärarutbildning 10
Västanvik folkhögskola Leksand Tolkutbildning för döva 10

I ansökningsomgången kom totalt sex ansökningar in. Tre för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en för utbildning till skrivtolk, en för utbildning till teckenspråkslärarutbildning samt en om tolkutbildning för döva, som ges på svenskt teckenspråk och vänder sig till döva studerande.