Ansökningsomgång 2019

Mellan den 17 oktober och 21 november 2019 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, för start under 2020.

De beviljade utbildningarna

Här finns de utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat statsbidrag med start 2020. Dessa är:

Skola Ort Utbildning Antal platser
Fellingsbro folkhögskola Örebro   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   20
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   14
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning   12
Södertörns folkhögskola   Stockholm   Skrivtolkutbildning   15
Västanvik folkhögskola   Leksand   Teckenspråkslärarutbildning   8
Västanvik folkhögskola   Leksand   Tolkutbildning för döva   10

I ansökningsomgången inkom totalt tio ansökningar varav fem ansökningar om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, två ansökningar om statsbidrag för utbildning till skrivtolk, en ansökan om statsbidrag för tolkutbildning för döva, en ansökan om statsbidrag för utbildning till teckenspråkslärare samt en ansökan till syntolk.

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du på myh.se och blitolk.nu.