Ansökan om statsbidrag stängd för kurser i kontakttolkning

Ansökan om statsbidrag för att bedriva kurser inom kontakttolkning har stängt. Beslut kommer den 15 november.

Möjligheten att söka statsbidrag gick att söka för kurser inom följande inriktningar:

  • Fördjupningskurser
  • Kompetenshöjande kurser
  • Kompletteringskurser
  • Kurser inriktade mot undervisande personal
  • Preparandkurser inför auktorisation
  • Rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar

För att få statsbidrag beviljat måste folkhögskolan eller studieförbundet även ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Kontakt

För mer information om ansökan, kontakta handläggare för tolkutbildning på Enheten för Analys och ansökan. Telefonnummer 010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se