Studera till tolk

Du hittar utbildningarna på blitolk.nu

Om du är intresserad av att söka till en tolkutbildning ska du gå vidare till vår webbplats blitolk.nu. Där hittar du information om olika tolkyrken och aktuella utbildningar till tolk.

Skicka din ansökan direkt till skolan

Det är utbildningsanordnarna själva som sköter antagningen till sina utbildningar, och du ska därför skicka din ansökan direkt till den skola som du vill söka till.