För anordnare av tolkutbildningar

Här har vi samlat information för dig som bedriver utbildning inom folkbildningen. Du kan bland annat läsa om regler och riktlinjer, hur du administrerar en utbildning och hur kontakten med oss på myndigheten ser ut.

Rekvirera bidraget

För att få ut statsbidraget ska du skicka in en rekvisition till oss på myndigheten. Skolan får instruktioner för hur det går till i samband med beslutet om statsbidrag.

Redovisa hur bidraget använts

Vid årets slut ska en revisor granska det statsbidrag som myndigheten ger. De iakttagelser som görs då ska lämnas till oss tillsammans med redovisningen för det gångna året. Instruktioner kommer tillsammans med beslutet om statsbidrag.

Studiedokumentation för grundutbildning till kontakttolk

Om skolan eller studieförbundet bedriver en grundutbildning till kontakttolk så ska du skicka in en redovisning över de personer som klarat av utbildningen med godkänt resultat. Det gäller alla som klarat utbildningen, även de som har fått delar av utbildningen tillgodoräknad. Vi skickar en mall till alla anordnare innan utbildningen avslutas. Du ska skicka in den ifyllda mallen till oss i samband med att eleverna blir klara med utbildningen.

Obs! Detta gäller bara för grundutbildningar till kontakttolk, alltså inte för kortare kurser för kontakttolkar eller utbildningar till teckenspråkstolk eller skrivtolk.