Blanketter

Här hittar du blanketter som rör tolkutbildningar.

Ändringsblanketter

Så snart det sker en ändring i utbildningen i form av ändrad studieform, ändrad studieort, ändrad studietakt eller ändrad starttidpunkt, ska du skicka in en ansökan om ändring av detta till myndigheten.

Skicka den via e-post till registrator@myh.se och ange i ämnesraden vilken typ av ändring det gäller.

Ladda ned din blankett här:

Ansökan om ändrad studieform för tolkutbildning
Ansökan om ändrad studieort för tolkutbildning
Ansökan om ändrad studietakt för tolkutbildning
Ansökan om ändrad starttidpunkt för tolkutbildning