Distansstöd – för anordnare som ställer om till distansundervisning

Under 2020 gav MYH ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning.

Stödet skedde inom ramen för en särskild satsning som heter Distansstödsprojektet. Här erbjöds bland annat mötesplatser i form av regelbundet återkommande webbinarier och webbcaféer där du som anordnare kunde möta och samtala med andra anordnare som utvecklat bra lösningar för distansundervisning, samt även möta experter på distansundervisning. Projektet tog också fram redaktionellt material i form av podcaster och filmer som du kan ta del av.