Kammarkollegiets tolkregister

Informera dina elever om möjligheten och fördelarna med att registrera sig i Kammarkollegiets tolkregister.

Kammarkollegiet driver ett tolkregister för kontakttolkar. Det omfattar både de som har gått en grundläggande kontakttolksutbildning, och de som har blivit auktoriserade tolkar genom Kammarkollegiets auktorisationsprov. I registret kan en kontakttolk ange sina kontaktuppgifter och språkkompetenser, och på så sätt bli nådd av uppdragsgivare.

Det är frivilligt att vara med i tolkregistret, och en elev hamnar inte där automatiskt när de har gått ut den grundläggande utbildningen. Däremot är det en stor fördel för en yrkesverksam tolk att vara kontaktbar via registret, och det underlättar för myndigheter och andra uppdragsgivare som behöver kunna hitta en lämplig, utbildad tolk. Därför är det bra om ni tydligt informerar om tolkregistret för era elever när de är på väg att bli klara med den grundläggande utbildningen, så att de känner till det och kan registrera sig.