Kammarkollegiets register för kontakttolkar

Möjlighet finns för yrkesverksamma kontakttolkar att registrera sig i Kammarkollegiets tolkregister. Registret omfattar dem som har:

  • gått en grundläggande kontakttolkutbildning
  • blivit auktoriserade tolkar genom Kammarkollegiets auktorisationsprov

Här finns möjlighet att registrera kontaktuppgifter och språkkompetenser och på så sätt kunna bli nådd av uppdragsgivare. Registret underlättar för myndigheter och andra uppdragsgivare som behöver kunna hitta en lämplig, utbildad tolk. 

Informera deltagare om möjligheten

Det är frivilligt att vara med i tolkregistret. Tänk på att den som vill vara med själv måste anmäla sig. Därför är det bra om utbildningsanordnare informerar om möjligheten när deltagarna är på väg att bli klara med sin grundläggande kontakttolkutbildning.