Marknadsföring av tolkutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för kontakttolk-, teckenspråks- och dövblindtolkutbildningarna samt skrivtolkutbildningarna. Webbplatsen Blitolk.nu används som stöd för tolkutbildningarna när det gäller marknadsföring och rekrytering.

Vi tar också fram informationsmaterial i form av broschyrer och liknande för att sprida kunskapen om utbildningarna. Vi riktar oss aktivt till studie- och yrkesvägledare samt allmänheten genom att vara med på utbildningsmässor. Du får gärna kontakta oss för att se om något av det material som vi har tagit fram för studie- och yrkesvägledare och elever kan vara till hjälp i din egen marknadsföring. 

Jämställd kommunikation och breddad rekrytering
Jämställd och inkluderande kommunikation är viktigt i arbetet med att rekrytera studenter. Här har vi samlat några resurser där du kan få tips och idéer på området när det gäller vem du skildrar på bilder och vilka normer du förmedlar i text i exempelvis marknadsföringsmaterial. 

Tänk på att en tolkutbildning inom folkbildningen inte är en yrkeshögskoleutbildning, trots att den har fått ett tilläggsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Därför ska du inte använda YH-logotypen på hemsidor eller i rekryteringsannonser, eller beskriva den som en yrkeshögskoleutbildning.