Samrådsmöte för anordnare av grundutbildning kontakttolk

Den 26 oktober 2016 arrangerar myndigheten samrådsmöte för dig som är anordnare av och bedriver den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Under dagen ges viktig och nyttig information som rör grundutbildningen. Syftet med dagen är att främja utvecklingen av kvaliteten i grundutbildningen och hur den nationella likvärdigheten kan öka.

Datum, tid och plats

Datum och tid: Onsdagen den 26 oktober kl. 09:15-16:00
Plats: Aros Congress Center, Västerås

Program

09:15 – 09:45 Registrering & fika
09:45 – 12:00 Inledning & informationspass
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Informationspass
15:00 – 15:30 Fika
15:30 – 16:00 Frågor och avrundning

Anmälan

Välkommen med anmälan senast den 19 oktober genom att e-posta tolk@myh.se tillsammans med uppgifter om: 

  • aktuellt utbildningsnummer
  • antal deltagare och namn på dem
  • eventuellt behov av specialkost till fikat.

Skicka gärna frågor relaterade till grundutbildningen till oss innan mötet så att vi kan fånga upp frågeställningar och forma detaljerna i programmet utifrån era behov.  

I första hand tar vi emot två representanter per organisation/skola, men hör gärna av er om ni är fler än så som vill komma så är ni välkomna i mån av plats. 

Myndigheten står för- och eftermiddagsfika och var och en ansvarar för sin egen lunch. 

Mer information

 För mer information om samrådsmötet, maila gärna till  tolk@myh.se

Läs gärna den rapport om kontakttolkutbildning vi lämnade i maj i år: Förslag på fler utbildningsvägar för att bli kontakttolk.