Validering av kontakttolkar

Yrkesverksamma kontakttolkar som inte har någon utbildning som tolk, kan skaffa sig utbildningsbevis på sina kunskaper genom att ansöka om validering. Det innebär att kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttolk och kan leda till följande:

  • Kontakttolken får ett utbildningsbevis på sina kunskaper vilket motsvarar grundutbildningens examensmål
  • Kontakttolken behöver komplettera delar av grundutbildningen
  • Kontaktolken behöver gå hela grundutbildningen

Grundutbildningen till kontakttolk ska genomföras på ett sådant sätt att detta blir möjligt.