Validering av kontakttolkar

Yrkesverksamma kontakttolkar som inte har någon utbildning som tolk, kan skaffa sig utbildningsbevis på sina kunskaper genom att ansöka om validering. Det innebär att kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttolk och kan leda till följande:

  • Kontakttolken får ett utbildningsbevis på sina kunskaper vilket motsvarar grundutbildningens examensmål
  • Kontakttolken behöver komplettera delar av grundutbildningen
  • Kontaktolken behöver gå hela grundutbildningen

Grundutbildningen till kontakttolk ska därför genomföras på ett sådant sätt att detta blir möjligt. Nedan finner du stödmaterial och blanketter för dig som ska arbeta med validering på utbildningen.

Blanketter

Kompetenskartläggningsformulär för sökande/studerande 

Kompetensintyg för behörighet 

Formulär för tillgodoräknandeutredning