Validering av kontakttolkar

Yrkesverksamma kontakttolkar som inte har någon utbildning som tolk, kan skaffa sig utbildningsbevis på sina kunskaper genom att ansöka om validering. Det innebär att kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttolk och kan leda till följande:

  • Kontakttolken får ett utbildningsbevis på sina kunskaper vilket motsvarar grundutbildningens examensmål
  • Kontakttolken behöver komplettera delar av grundutbildningen
  • Kontaktolken behöver gå hela grundutbildningen

Grundutbildningen till kontakttolk ska genomföras på ett sådant sätt att detta blir möjligt.

Självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i arbetet med validering. Myndigheten kommer alltså inte att följa upp hur verktyget används eller begära in någon ifylld version. Syftet med verktyget är att underlätta kvalitetssäkring av valideringsprocessen.

Verktyget är uppbyggt kring de olika delarna i validering och frågeställningarna utgår ifrån de fastställda kvalitetskriterier för validering som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar.

Du som anordnare kan med hjälp av verktyget skatta ert arbete med validering och ert kvalitetsarbete kopplat till valideringsprocessen, genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapas en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här Excel-ikon

Kvalitetskriterier för validering