Utbildningar med endast tillsyn

Ulrika Kestere/Simple Scandinav

Eftergymnasiala utbildningar inom olika områden som bedrivs av fristående skolor. Utbildningarnas statliga stöd omfattas endast av tillsyn.

Fristående eftergymnasiala utbildningar inom olika områden kan ansöka om statligt stöd i form av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Detta är en möjlighet som regleras i förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Utbildningarnas statliga stöd omfattas endast av tillsynen. De får alltså inte något ekonomiskt stöd i form av statsbidrag, och de berättigar inte de studerande till studiestöd från CSN.

Utbildningsanordnarna får ta ut studerandeavgifter. Längden på utbildningarna kan variera, men det finns krav på att de ska omfatta minst 200 timmar lärar- eller handledarledd tid.

Här kan du se vilka pågående utbildningar som beviljats stöd i form av endast tillsyn

Myndighetens uppgifter för utbildningar med endast tillsyn

  • Fatta beslut om vilka utbildningar som ska beviljas statligt stöd i form av tillsyn
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Framställa statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna