Anmäl brister i en utbildning

Om du anser att det finns brister i en utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan så kan du anmäla det till oss.

Då utreder vi ärendet och granskar om utbildningen bedrivs på rätt sätt. Skulle myndigheten hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Mer information om hur du anmäler brister i en utbildning

Har du frågor är du välkommen att kontakta myndigheten på telefon 010-209 01 00 (växeln), så får du prata med en utredare som arbetar med anmälningsärenden.