Ansök om stöd i form av endast tillsyn

Om du bedriver eller avser att starta en fristående eftergymnasial utbildning är det möjligt att ansöka om att den ska ställas under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande under året, men du behöver skicka in din ansökan senast fem månader innan utbildningens start. 

I menyn till höger hittar du mer information om vilka krav som ställs och hur du gör om du är intresserad av att söka.

Frågor?

Kontakta utbildningsavdelningen via e-post info@myh.se eller via telefon 010-209 01 00 (vxl) och be att få prata med en handläggare som arbetar med dessa frågor.