Ansök om användarkonto till Mina sidor

För att kunna ansöka om att er utbildning ska ställas under tillsyn behöver organisationen ha ett användarkonto på Mina sidor. Har organisationen redan ett användarkonto som använts för andra utbildningsformer måste ni ansöka om den nya rollen ”Ansöka/bedriva utbildning med endast tillsyn”. I samband med detta ska undertecknad blankett skickas till myndigheten.

Här ansöker du om användarkonto (Länk till Mina sidor).

När myndigheten granskat och godkänt ansökan om användarkonto eller ny roll för er organisation, skickas e-post till den som ni uppgett som fullmaktshavare med anvisningar om hur användarkontot aktiveras. På Mina sidor kan sedan fullmaktshavaren registrera enheter och användare i organisationen.