Pågående utbildningar med endast tillsyn

Här presenteras de utbildningar som beviljats stöd i form av endast tillsyn.

Här finns en sammanställning av de utbildningar som beviljats stöd i form av endast tillsyn. Sammanställningen visar utbildningsanordnare (skola), utbildningens namn och var utbildningen bedrivs och uppdateras två gånger per år. Utbildningens omfattning anges i antal veckor heltidsstudier och studietakten anges i procent. Studieformen är antingen bunden eller distans. Alla utbildningar som har stöd i form av endast tillsyn har ett tidsbegränsat beslut. Beslutets giltighetstid anger det datum då beslutet upphör att gälla. Utbildningsanordnaren kan sedan göra en ny ansökan.

Vill du veta mer om utbildningarna eller ansöka till en utbildning hänvisar vi till respektive utbildningsanordnare.

Här ser du pågående utbildningar med endast tillsyn