Styrelse- och ledningsgruppsarbete

För varje utbildning som får stöd i form av endast tillsyn enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar ska det finnas en styrelse eller ledningsgrupp. En delaktig styrelse eller ledningsgrupp är en stark framgångsfaktor i arbetet med att bedriva och utveckla en utbildning och bör ses som en viktig resurs.

Styrelsen eller ledningsgruppen kan till exempel ansvara för:

  • Att utbildningen når sina mål och att utbildningen utvecklas.
  • Att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. 
  • Att anta sökande till utbildningen.
  • Att utfärda utbildningsbevis efter avslutad utbildning.