Utbildningsbevis och studiedokumentation

Efter utbildningen har den studerande rätt att få ett utbildningsbevis. Det är viktigt att ni som utbildningsanordnare även skickar in alla uppgifter om de studerandes studieresultat och prestationer till oss på myndigheten. Det ska finnas en fungerande dokumentation för kunskapskontroll och studieresultat.

Utbildningsbevis

En studerande som avslutat en utbildning har rätt att på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. I utbildningsbeviset ska utbildningens innehåll och den studerandes resultat anges.

Studiedokumentation

Som utbildningsanordnare har du skyldighet att skicka in alla uppgifter om de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis till oss på myndigheten så att vi kan bevara dem. Syftet är att säkra uppgifternas kvalitet och att genom långsiktigt bevarande garantera de studerandes rättssäkerhet.