Validering

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig.

Syftet kan till exempel vara att anpassa en pågående utbildning så att man som student inte behöver läsa om ämnen som man redan kan. Det kan också handla om att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb, eller i samband med kompetensutveckling i jobbet.

Myndighetens uppdrag gällande validering

Myndigheten för yrkeshögskolan har ett uppdrag att främja utvecklingen och kvaliteten inom våra utbildningsformer. Där ingår att främja validering i utbildningarna. Det handlar främst om tillträde till samt tillgodoräknande och anpassning av utbildningarna.

Myndigheten har också ett uppdrag att främja branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Detta sker bland annat genom att utveckla en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samverkan med branschnätverket för validering.

Läs mer på valideringsinfo.se