För dig som är valideringsutförare

Registrera valideringsresultat

På Mina sidor kan du som utför valideringar registrera resultaten i vår valideringsdatabas. I tjänsten dokumenterar du hur valideringen har gått till och vad den har resulterat i. På så sätt säkrar du att alla uppgifter, intyg och dokument finns tillgängliga på lång sikt för personer som har genomgått en validering.

Du som är valideringsutförare och vill registrera valideringsresultat behöver skapa ett konto på Mina sidor

Finnas med på ”Sök valideringsutförare”

På söktjänsten ”Sök valideringsutförare” samlas information om aktörer som arbetar med att genomföra validering och finns på www.valideringsinfo.se. Sökverktyget kan vara ett stöd för exempelvis studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och arbetsgivare som hjälper individer att få sin reella kompetens kartlagd och bedömd – det vill säga validerad.

Du som är valideringsutförare och vill finnas sökbar i detta verktyg behöver skapa ett konto på Mina sidor.