För dig som vill genomgå en validering

På vår webbplats www.valideringsinfo.se finns webbtjänsten ”Din valideringsväg” som är ett stöd för dig som vill hitta rätt bland de som bedömer utbildningar och yrkeserfarenhet. Genom att svara på några frågor, på svenska eller engelska, får du veta vart du ska vända dig.