Validering

Validering synliggör allt du lärt dig, även vid sidan av formella studier.

Foto: Scandinav

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.

Validering – kom vidare även utan betyg

  • Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller kvalificerad för ett arbete ändå.
  • Även du som har formella betyg från en utbildning kan valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.
  • Du som företräder en skola eller en bransch kan använda bedömning av reell kompetens eller validering som ett sätt att behörighetsförklara en sökande eller anställa en person som saknar intyg på sin yrkeskompetens.

Vart ska jag vända mig?

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Förutom denna myndighet har Universitets- och högskolerådet (UHR), Arbetsförmedlingen (AF), Skolverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet uppdrag.

Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva kontakta en annan myndighet. Hitta rätt under Andra myndigheter här till höger.

Vill du fördjupa dina kunskaper om validering kan du besöka Valideringsdelegationen, som har regeringens uppdrag att stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Branschvalidering, yrkeshögskola och tolk

Myndigheten för yrkeshögskolan ska främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för. I dagsläget innebär det utbildningar inom yrkeshögskolan och kontakttolkutbildningar.

Myndigheten ska också stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra modeller för validering, samt informera om dessa.