Om validering

Foto: Scandinav

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller icke-formell utbildning, till exempel en kurs på fritiden.

Den samlade, faktiska kompetens som en individ har kallas reell kompetens. Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens. Den faktiska kompetensen bevisas genom olika test.

Skärmdump YouTube

Se en film som förklarar validering (producerad av YA-delegationen) här.

Validering – kom vidare även utan betyg

  • Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig till en utbildning eller kvalificerad för ett arbete ändå.
  • Även du som har formella betyg från en utbildning kan valideras och på så vis förkorta tiden på en annan utbildning, så att du slipper läsa det du redan kan.
  • Du som företräder en skola eller en bransch kan använda bedömning av reell kompetens eller validering som ett sätt att behörighetsförklara en sökande eller anställa en person som saknar intyg på sin yrkeskompetens.

Vart ska jag vända mig?

Flera olika myndigheter arbetar med validering. Regeringen har från januari 2020 gett vår myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt. Uppdraget togs över när den tidigare Valideringsdelegationen avslutade sitt uppdrag och gäller i avvaktan på att regeringen fattar beslut om långsiktig hantering av valideringsuppdraget.

Förutom MYH har Arbetsförmedlingen (AF), Skolverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet uppdrag inom validering.

Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva kontakta en annan myndighet. Hitta rätt under Vart ska jag vända mig? här till höger.

Under Stöd och verktyg finns även Valideringskartan: Ett verktyg som snabbt ger en överblick över möjligheterna till validering för studier och arbete. Kartan innehåller kortfattad information under varje avsnitt och länkar vidare till de som ansvarar för valideringens genomförande eller till ansvarig myndighet.

Branschvalidering, yrkeshögskola och tolk

Myndigheten för yrkeshögskolan ska främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för. I dagsläget innebär det utbildningar inom yrkeshögskolan och kontakttolkutbildningar.

Myndigheten ska också stödja branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra modeller för validering, samt informera om dessa.