Andra myndigheter

Flera olika myndigheter arbetar med validering.

Foto: Scandinav

Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter.

Här finns en sammanställning som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Jag vill studera…

…på gymnasiet eller komvux.

 • Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning? Vill du anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering.
  Läs mer om validering inom skola och vuxenutbildning här.

…på högskola/universitet.

…på yrkeshögskola

 • Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Hitta utbildning och kontakta utbildningsanordnaren här.

Jag vill arbeta

 • Är du arbetssökande, saknar intyg och vill ha hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda? Kontakta i första hand din arbetsförmedlare.
  Läs mer om vilka yrkesbedömningar som går att få här.

 • Se vilka branschaktörer som hjälper till med prov vid en validering här.

 • Har du en utländsk utbildning som behöver kompletteras för att arbeta i Sverige? Gå in på studera.nu och skriv på sökfältet mitt på sidan i Hitta och jämför utbildning: ”kompletterande utbildning utländsk examen”, så finner du alla kompletterande utbildningar som finns per examen.

 • Har du en utländsk utbildning som du saknar betyg eller intyg ifrån?
  Läs om bedömning av utländsk utbildning här.

 • Har du en utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige?
  Läs hur du gör för att arbeta som lärare här.

 • Har du en utländsk utbildning och vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige?
  Läs mer om legitimationsyrke inom till exempel sjukvård m.m. här. 

Jag är vägledare eller arbetar med bedömning av reell kompetens/validering...

…för skola inom kommunen

 • Arbetar du med vägledning, kartläggning eller validering men saknar verktyg?
  Här finns stödmaterial för hela valideringsprocessen.

…för högskolestudier

 • Har du yrkeskunskaper och vill arbeta med att validera yrkeskunskap för blivande yrkeslärare?
  Kontakta ansvarig handläggare på UHR via e-post yrk@uhr.se

…för yrkeshögskola

 • Vill du veta mer om tillträde och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genom validering?
  Mer information för skolor finns här.

…för arbetssökande

…och vill lära mig mer om validering

Jag företräder en skola

Jag är arbetsgivare eller företräder en bransch

Jag har utländsk utbildning eller arbetar som kontakttolk

 • Har du en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning som du vill få bedömd enligt svenska mått?
  Läs mer om bedömning av utländsk utbildning här.

 • Har du en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, men saknar dokumentation över den? Då kan du ansöka om att få en beskrivning av din utbildning istället för ett utlåtande. Beskrivningen kan i nästa steg användas som underlag för en validering inom högskolan. En nationell struktur för detta är tänkt att finnas på plats fullt ut år 2021. För frågor om projektet, vänd dig till ub@uhr.se.

 • Arbetar du som kontakttolk men saknar utbildning och vill få din kompetens validerad?
  Sök här och kontakta en skola.

Jag vill veta mer om validering

Valideringsdelegationen har regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Läs mer på Valideringsdelegationens webbplats här.