Informationsguide för regioner

Här finns en sammanställning av informationslänkar som kan vara till hjälp både i projekt Valideringslyft och i en roll som RUA med ansvar för valideringsfrågor.

Vad är validering

Se en kort film som förklarar vad validering är.

Gratis webbaserad utbildning om validering

Gå Skolverkets webbutbildning "Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion". Du får en helhetsbild av validering, en förståelse för olika sammanhang där validering kan användas samt ökade kunskaper i kartläggning och bedömning av individers kompetens.

Valideringsguide

Valideringskartan ger en snabb överblick över möjligheterna till validering, både inom utbildning och arbetsliv, och vem som ansvarar för vad. Kartan är framtagen av MYH inom ramen för myndighetssamverkan.

Här finns en länkguide till ansvariga myndigheter utfifrån vilken roll eller vilket behov av validering som en person har.

Branschvalidering

Här finns alla aktuella branschvalideringsmodeller.

Här finns riktlinjer och en standard för branchvalidering.

Validering via Arbetsförmedling

Här finns Arbetsförmedlingens aktuella valideringar till olika bristyrken.

Mer information om validering via Arbetsförmedlingen finns här.

Validering inom olika skolformer

Validering inom vuxenutbildningen

Här finns information från Skolverket om validering av kunskap och kompetens.

Reell kompetens och validering inom yrkeshögskolan

Här kan du läsa om bedömning av reell kompetens inom yrkeshögskolan.

Reell kompetens inom universitet och högskola

Här kan du läsa information från UHR om reell kompetens inom högskolestudier.

Validering inom reglerade yrken

Vissa yrken är reglerade genom att det i svensk lag är skrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Här finns information från UHR om validering inom reglerade yrken.

Samlade stöd och verktyg

Här hittar du som arbetar med validering information, stöd och verktyg som kan underlätta för dig och de som du arbetar för.