Bedömning av utländsk utbildning

Här finns bland annat information om bedömning av utländsk utbildning, både för den som har dokument och för den som saknar dokument.

Webbtjänst – få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

UHR har tagit fram en bedömningstjänst där man snabbt kan få information om vad en utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning motsvarar i Sverige. Svaret kan laddas ner som en pdf-fil, som den som söker arbete kan skicka till arbetsgivare tillsammans med sina utbildningsdokument. I tjänsten finns bedömningar av närmare 500 utbildningar från 37 länder.

Gå till Bedömningstjänsten – få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Information om bedömning av utländsk utbildning för den som har dokument

Har du en avslutad utländsk utbildning (gymnasial, eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning)? Då kan du ansöka hos Universitets- och högskolrådet, UHR, om ett individuellt utlåtande som visar vad din utbildning motsvarar i Sverige. Observera att om du vill söka en universitets- eller högskoleutbildning i Sverige så kan du göra det utan att först ha fått en bedömning av din utländska utbildning. Du vänder dig då till det universitet eller den högskola som du vill studera vid. Där kan du också ansöka om tillgodoräknande om du har tidigare högskoleutbildning.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning (för den som har dokument)

Gå direkt till webbansökan om bedömning av utländsk utbildning

Information om bedömning av utländsk utbildning för den som saknar dokument

Om du har en avslutad eftergymnasial utländsk utbildning men saknar dokument över delar eller hela utbildningen kan du ansöka om att få en beskrivning istället för ett utlåtande. Det är ett alternativ för dig som saknar de utbildningsdokument som behövs för att göra ett fullständigt utlåtande. Beskrivningen kan du använda som underlag när du söker arbete, vidareutbildning eller för validering av din kompetens.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning (för den som saknar dokument)