Kompetensbedömning

Kompetensbedömning bygger på och utgår ifrån det som kompetenskartläggningen synliggjort. Bedömningen kan baseras på både teoretiska och praktiska moment och stäms av mot erkända kompetenskrav. Kompetensbedömningen ska ge individen antingen ett kompetensintyg eller ett kompletteringsutlåtande för att kunna uppnå den erkända kompetensnivån.

Prövning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

En prövning är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett specifikt ämne. Eleven kan prövas för ett ämne i grund- eller specialskolan, i en kurs i gymnasieskolan samt inom vuxenutbildningen. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller kurs. På Skolverkets webbplats finns det frågor och svar kring prövning och en förklaring av skillnaden mellan prövning och validering. De allmänna råden om prövning har tagits fram för att stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

Läs Skolverkets information om prövning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Läs publikationen Allmänna råd om prövning

Bedömning av reell kompetens i yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om sökande är behöriga till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter. Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning.

Läs mer om bedömning av reell kompetens inom yrkeshögskolan

Handbok för tillträde och tillgodoräknande i yrkeshögskolan

Denna handbok vänder sig i första hand till de som bedriver yrkeshögskoleutbildning och som behöver stöd i hanteringen av tillträdesprocessen. Den kan också fungera som ett stöd för dem som planerar att anordna yrkeshögskoleutbildning och till alla som vill veta mer om hur tillträde till utbildning inom yrkeshögskolan fungerar. Ett kapitel i handboken tar särskilt upp bedömning av reell kompetens och validering för tillträde och tillgodoräknande.

Ladda hem en handbok för tillträde till yrkeshögskolan

Ansök om bedömning/prövning av reell kompetens för behörighet inom högskolan

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. På denna sida får du information om hur du gör en sådan ansökan. Eftersom högskolor och universitet arbetar olika med bedömning av reell kompetens, bör du gå in på den aktuella högskolans webbplats och läsa mer om hur de vill att du ska göra, innan du skriver din ansökan.

Ansök om prövning av reell kompetens för behörighet inom högskolan här

Stödmanual för bedömning av reell kompetens inom högskolan

Valideringsnätverk Väst har tagit fram en stödmanual för arbetet med bedömning av reell kompetens inom högskolan. Nätverket består av sju lärosäten och man påbörjade samarbetet under UHR:s pilotverksamhet 2016-2018 om reell kompetens. Under de tre år som pilotverksamheten pågick på totalt tjugotre lärosäten skapades metoder, modeller och samarbeten för att effektivisera och höja kvaliteten när det gäller bedömningar av reell kompetens.

Ladda hem en stödmanual för arbetet med valideringsprocesser på lärosäten inom Valideringsnätverk Väspdf-ikon

Läs en slutredovisning av pilotverksamheten om bedömning av reell kompetens inom högskolan