Kompetenskartläggning

Den första delen av en validering är en kompetenskartläggning. Den är utforskande och handlar om att synliggöra erfarenhet och kompetens från såväl utbildningar och yrkesliv som fritid och eventuellt föreningsliv. Kompetensen behöver beskrivas och dokumenteras. En kartläggning av reell kompetens kan ta lite tid och är oftast inget man gör färdigt på en gång.

Kompetenskartläggning för komvux på gymnasial nivå

På denna sida hittar du samlat kartläggningsstöd för komvux på gymnasial nivå (vuxenutbildning). Stödmaterialet är framtaget för att underlätta arbetet med att kartlägga och synliggöra en individs kompetens.

Läs stödet för kartläggning av reell kompetens inom komvux på gymnasial nivå här

Stöd för kompetenskartläggning för yrkeshögskoleutbildning

På denna sida hittar du stödmaterial för arbetet med att kartlägga reell kompetens inom yrkeshögskolan.

Läs stödet för kartläggning av reell kompetens inom yrkeshögskolan här

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux

Detta verktyg kan du använda vid vägledning och kartläggning av personer som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Stödverktyget är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha personens samlade erfarenhet mot innehåll i gymnasiala utbildningar. Verktyget är översatt till ett antal språk.

Här finns verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux

Gå direkt till kartläggningsverktyget

Kartläggning av vuxna som ska lära sig ett andra språk

Vuxna som ska lära sig läsa och skriva på ett annat språk än sitt modersmål behöver först få göra en kartläggning över sina färdigheter och kunskaper. Därefter kan språk- och skriftutvecklande undervisning påbörjas med eleven. Till hjälp för detta finns Skolverkets kartläggningsverktyg samt även stödmaterial kring grunder i skriftspråksutveckling.

Läs mer om kartläggning av vuxna andraspråksinlärare

Läs mer om grunder i skriftspråksutveckling

Självskatta dina kompetenser

Genom att självskatta dina kompetenser kan du få en bild av dem och ett underlag för fortsatt diskussion med en arbetsförmedlare eller en studie- och yrkesvägledare. Arbetsförmedlingens självskattningsformulär finns för flera olika branscher på många olika språk. Formulären är utvecklade för personer med yrkeserfarenhet från andra länder men kan med fördel användas av alla.

Självskatta dina kompetenser här

Självskattning av nyanländas kompetens genom Jobskills

Jobskills är en digital tjänst för den som är ny i Sverige och som vill synliggöra sin kompetens för relevanta arbetsgivare. Du som vill skapa en kompetensprofil i Jobskills har möjlighet att göra det på sex olika språk; arabiska, persiska (farsi), somaliska, tigrinja, engelska och svenska. Profilen kan sedan automatiskt omvandlas till ett CV på svenska som går att sprida till kontakter du skaffat dig i Sverige. Och du som är arbetsgivare och som vill hitta ny kompetens kan skapa kontakt med dessa personer genom att söka i databasen.

Läs artikeln "För mig är Jobskills och valideringsfrågan bästa vänner"

Gå direkt till verktyget Jobskills