Kompetensutveckling om validering

Här hittar du bland annat webbutbildning om bedömning och kartläggning, samt en guide till vilken kompetensutveckling som behövs för dig som arbetar med validering.

Webbutbildning om validering

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av Skolverkets webbaserade utbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion”. I utbildningen får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar samt även en kunskapsbank.

Här finns webbutbildningen Validering i teori och praktik – en introduktion

Högskolekurs Validering i praktiken (7,5 hp)

Fördjupa din förståelse för valideringsprocessen. Kursen ges hösten 2021 på Linköpings universitet och på Linnéuniversitetet, på uppdrag av Skolverket. Den vänder sig till dig som arbetar med validering i olika sammanhang, som yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling.

Läs mer och anmäl dig till Validering i praktiken här

Webbutbildning om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Öka din kunskap i att kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av Skolverkets webbaserade utbildning. Du får lära dig hur kartläggningsmaterialet är uppbyggt, hur man får till ett bra kartläggningssamtal och hur man tar tillvara på resultatet av kartläggningen.

Gå webbutbildningen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper här

Vilken kompetens behöver du som arbetar med validering?

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) har kartlagt vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för dig som arbetar med validering. Man har lagt fokus på vad du som arbetar med validering behöver för kompetenser för att nå god kvalitet under hela valideringsprocessen, vilket resulterat i kompetensprofilerna i rapporten.

Läs rapporten Nordiska kompetensprofiler för den som arbetar med validering (engelska)

Läs rapporten Nordiska kompetensprofiler för den som arbetar med validering (danska)