Vägledning

Här finns stöd för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning och för dig som ska göra ett yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen

Elever behöver få tillgång till studie- och yrkesvägledning av sådan kvalitet att de på olika sätt kan hantera övergångar och växlingar i livet. Fem inspirerande exempel från olika verksamheter visar hur en varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ. Ett av exemplen handlar om validering.

Se exemplen om studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen här

Identifiering av generella och överförbara kompetenser

I detta material från Skolverket presenteras hur EU:s åtta nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser. Materialet riktar sig främst till dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen.

Läs mer om identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är Arbetsförmedlingens vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för de cirka 200 största och vanligaste yrkena på arbetsmarknaden. Yrkeskompassen innehåller en prognos för yrket på ett års sikt samt yrkesbeskrivningar och utbildningsinformation. Yrkeskompassen vänder sig främst till dig som behöver stöd i ditt yrkesval eller som arbetar med vägledning.

Gå till Arbetsförmedlingens verktyg Yrkeskompassen

Yrken A-Ö

Vill du veta mer om ett yrke? Använd Arbetsförmedlingens tjänst Yrken A-Ö. Via olika yrkesområden kan du söka upp det yrke du vill veta mer om och se filmer och intervjuer med personer inom yrket.

Gå till Arbetsförmedlingens tjänst Yrken A-Ö

Yrkesguiden

I Arbetsförmedlingens yrkesguide får du fakta och utbildningstips om drygt 300 yrken. Yrkesguiden innehåller beskrivningar av yrket och arbetsuppgifter, var man kan arbeta och hur man ska utbilda sig för att ta sig dit.

Gå till Arbetsförmedlingens tjänst Yrkesguiden