Validering inom utbildning

Validering kan göra dig behörig även om du saknar betyg.

Foto: Scandinav

Myndigheten ska främja användningen och utvecklingen av validering inom de utbildningar som myndigheten ansvarar för. I dagsläget innebär det utbildningar inom yrkeshögskolan och kontakttolkutbildningar.

Studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet. Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens, alltså bedöma de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning. Skolan kan då till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Ett test kan även omfatta andra kunskaper nödvändiga för att klara av utbildningen.

Bedömning av reell kompetens kan se olika ut på olika skolor. En metod är validering. Validering följer en väl definierad process med kompetenskartläggning och kompetensbedömning där stegen i processen dokumenteras.

Ansökan till en utbildning görs alltid direkt hos skolan. Om du saknar formellt gymnasiebetyg så ange för tydlighetens skull att du vill ha din reella kompetens bedömd motsvarande behörighetskraven. Du hittar alla utbildningar och kontaktuppgifter på yrkeshogskolan.se.

Förbered dig

Om skolan använder sig av validering för bedömning av reell kompetens kan du förbereda dig genom att fylla i en blankett som du hittar här. Samma blankett ska också kunna erbjudas av skolan.

Blanketten heter Formulär för kompetenskartläggning och fokuserar på allt du lärt dig, inte bara formell utbildning. Samma blankett kan användas som underlag för att söka in till flera utbildningar av samma typ.

Du kan behöva lämna in fler uppgifter förutom blanketten i samband med en ansökan. Vänd dig till skolan för att ta reda på vad som krävs.

Läs bara det du behöver

En validering kan även användas för att korta ner din utbildning, så att du inte behöver läsa de kurser du redan kan.

Regler för ansökan och antagning

Det kan finnas flera vägar till att bli antagen till en utbildning inom yrkeshögskolan. Men bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet handlar främst om den fjärde punkten i förordningen om tillträde till yrkeshögskolan (3 kap. 1§ 4p): behörig är den som genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Validering kan vara ett alternativ till formella meriter även om utbildningen har krav på särskilda förkunskaper.

Läs på om reglerna för ansökan och antagning inom yrkeshögskolan här.

Läs till kontakttolk

Du som arbetar som kontakttolk men saknar formell grundutbildning kan ansöka om validering. Det innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda i relation till grundutbildningen till kontakttolk.

Läs mer och kontakta en skola här. Observera att utbildning till kontakttolk inte är yrkeshögskola.

Vägledare och utbildningsanordnare

Om du arbetar med vägledning eller företräder en skola och vill veta mer om tillträde och validering inom yrkeshögskolan hittar du information här.