Riktlinjer

Det finns olika skäl till varför en bransch väljer att investera i en egen valideringsmodell. Det mest uppenbara skälet är för att kunna använda validering för rekryteringen av ny personal till branschens företag och verksamheter. Validering är också bra för att kvalitetssäkra den kompetens som är kritisk för verksamhetens effektivitet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har på regeringens uppdrag tagit fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samarbete med branscher som har erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller. Standarden är ett stöd vid branschernas utveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller och den kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

Här hittar du Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens.