Branschmodellerna

Det finns ett antal olika branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster varierar. Nedan finns länkar till de branschaktörer som ansvarar för modellerna för mer information.

Modell: Besöksnäringsmodellen
Ansvarig: Utbildningsrådet för hotell och restauranger, UHR
Hemsida: uhr.nu

Modell: Byggindustrimodellen
Ansvarig: Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN
Hemsida: www.byn.se

Modell: CNC-modellen
Ansvarig: Skärteknikcentrum Sverige AB
Hemsida: www.sktc.se

Modell: Detaljhandelsmodellen
Ansvarig: Handelsrådet
Hemsida: handelsradet.se

Modell: Eldistributionsmodellen
Ansvarig: Installatörsföretagen
Hemsida: www.installatorsforetagen.se

Modell: Elinstallationsmodellen
Ansvarig: Elbranschens centrala yrkesnämnd, ECY
Hemsida: www.ecy.com

Modell: Explosivämnesmodellen
Ansvarig: Kompetenscentrum för Energetiska Material, KCEM
Hemsida: www.kcem.se

Modell: Fastighetsbranschmodellen
Ansvarig: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Hemsida: www.fastun.se

Modell: Frisörmodellen
Ansvarig: Frisörföretagarna
Hemsida: www.frisorforetagarna.se

Modell: Gjuterimodellen
Ansvarig: Svenska Gjuteriföreningen
Hemsida: www.gjuteriforeningen.se

Modell: Hantverksmodellen
Ansvarig: Hantverkarnas Riksorganisation
Hemsida: www.hantverkarna.se

Modell: Livsmedelsmodellen
Ansvarig: Livsmedelsföretagen
Hemsida: www.livsmedelsforetagen.se

Modell: Målerimodellen
Ansvarig: Måleribranschens Yrkesnämnd
Hemsida: www.malare.nu

Modell: Motorbranschmodellen
Ansvarig: Motorbranschens Yrkesnämnd och Lackerarnas Yrkesnämnd
Hemsida: bilproffs.se

Modell: Naturbruksmodellen
Ansvarig: Naturbrukens Yrkesnämnd
Hemsida: www.nyn.se

Modell: Plåtslagerimodellen
Ansvarig: Plåt & Vent Yrkesnämnd
Hemsida: pvf.se

Modell: Städ- & servicemodellen
Ansvarig: Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY
Hemsida: www.sry.se

Modell: Svetsmodellen
Ansvarig: Svetskommissionen
Hemsida: www.svets.se

Modell: Trädgårdsanläggningsmodellen
Ansvarig: Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté
Hemsida: www.yrkesbevis.com

Modell: Träindustrimodellen
Ansvarig: Trä & Möbelindustriförbundet 
Hemsida: www.tmf.se

Modell: Transportmodellen
Ansvarig: Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA
Hemsida: www.transportkompetens.se

Modell: Underhållsteknikmodellen
Ansvarig: Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Hemsida: www.svensktunderhall.se

Modell: VVS-modellen
Ansvarig: VVS-Branschens Yrkesnämnd 
Hemsida: vvsyn.se

Modell: Vård och omsorgsmodellen
Ansvarig: Vård och omsorgscollege
Hemsida: www.vo-college.se

Modell: Industriteknik Bas
Ansvarig: Samverkan mellan GS-facket, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM), Industriarbetsgivarna, IF Metall, Livsmedelsarbetarförbundet, Livsmedelsföretagen, Polymercentrum, Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Skärteknikcentrum Sverige, Svenska Gjuteriföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen, samt Trä- och möbelföretagen (TMF)
Hemsida: www.industriteknikbas.se

Här hittar du Arbetsförmedlingens upphandlade valideringstjänster till bristyrken.