Branschmodellerna

Det finns ett antal olika branschmodeller för validering och förutsättningarna för branscherna att leverera valideringstjänster varierar. Nedan finns länkar till de branschaktörer som ansvarar för modellerna för mer information.

Bygg och anläggning

Yrkesroller: Anläggningsdykare, beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, håltagare, mobila maskiner (anläggningsmaskiner, betongpumpförare, grundläggningmaskiner, kranar), murare, plattsättare, ställningsbyggare, stenmontör, tak- och tätskiktsmontör, träarbetare, undertaksmontör, väg-och anläggningsarbetare
Ansvarig: Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN
Webbplats: BYN, BYN - Validering
Utförare: BYN - Godkända valideringsutförare

CNC-teknik

Yrkesroller: CNC-operatör, CNC-tekniker beredare, produktionstekniker skärande bearbetning, produktionsutvecklare skärteknik
Ansvarig: Skärteknikcentrum Sverige AB, SKTC
Webbplats: SKTCSKTC - Kompetenssäkring
Testcentra: SKTC - Testcenter

Elteknisk validering

Yrkesroll: Installationselektriker
Ansvarig: Elbranschens centrala yrkesnämnd, ECY
Webbplats: ECYECY - Validering
Utförare: ECY – Elteknisk validering

Fastighet

Yrkesroll: Fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör
Ansvarig: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Webbplats: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FAVAL
Utförare: FAVAL - Våra testcenter

Frisör

Ansvarig: Frisörföretagarna
Webbplats: FrisörföretagarnaValidering i frisöryrket (pdf)
Utförare: Frisörföretagarna - Utbildningskoordinator

Gjuteri

Yrkesroll: Gjuterioperatör
Ansvarig: Svenska Gjuteriföreningen
Webbplats: Svenska GjuteriföreningenValidering – Svenska Gjuteriföreningen

Handel

Yrkesroll: Butikssäljare
Ansvarig: Handelsrådet
Webbplats: HandelsrådetHandelns validering - butikssäljare (pdf)

Hotell och restaurang

Yrkesroller: Kock, servering, hotellreceptionist, konferensvärd/värdinna
Ansvarig: Utbildningsrådet för hotell och restauranger, UHR
Webbplats: UHR 
Utförare: UHR - Hitta yrkesbedömare

Måleri

Yrkesroll: Byggnadsmålare
Ansvarig: Måleribranschens Yrkesnämnd
Webbplats: Måleribranschens Yrkesnämnd
Utförare: Måleribranschens Yrkesnämnd - Valideringsintyg

Naturbruk

Yrkesroller: Djurskötare mjölk, djurskötare gris, maskinförare, yrkesodlare trädgård
Ansvarig: Naturbrukens Yrkesnämnd, NYN
WebbplatsNYNNYN - Validering
Utförare: Grönt kort, yrkesprov  

Processteknik

Ansvariga: Livsmedelsföretagen, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, IF Metall och Livsmedelsarbetareförbundet
Webbplats: Branschvalidering Processteknik, Validering av industrikompetens – Livsmedelsföretagen
Utförare: Testcenters – Svensk industrivalidering

SVENSK INDUSTRIVALIDERING

Ansvariga: Samverkan mellan GS-facket, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Livsmedelsarbetarförbundet, Livsmedelsföretagen, Skärteknikcentrum Sverige, Svenska Gjuteriföreningen, TEKO – Sveriges Textil- och modeföretag, Svetskommissionen, Teknikföretagen, Grafiska företagen samt TMF – Trä- och möbelföretagen
Industriteknik bas
Yrkesroll: Produktionspersonal inom industrin
Automation bas
Yrkesroll: Produktionspersonal med automationsinriktning
Underhåll bas
Yrkesroll: Produktionspersonal med utökat underhållsansvar
Webbplats: Svensk industrivalidering
Utförare: Testcenters – Svensk industrivalidering

Skogsbruk

Yrkesroll: Skogsmaskinförare
Ansvarig: Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)
Webbplats: Svensk skogsvalidering
Utförare: SSV - Svensk skogsvalidering

Städ- & service

Yrkesroller: Städare – yrkesbevis; städare – baskompetens städservice, städare – yrkesbevis hemservice
Ansvarig: Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY
Webbplats: SRYSRY - Bas/validering
Utförare: SRY - Servicebranschens Yrkesnämnd

Svets

Yrkesroll: Svetsare nivå vit
Ansvarig: Svetskommissionen
Webbplats: SvetskommissionenValidering av svetsare – vi lyfter branschen
Utförare: Svetskommissionen - Godkända IW-utbildare

Transport /TYA

Yrkesroll: Lastbilsförare
Ansvarig: Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA
Webbplats: TYATYA - Validering av kompetens
Utförare: Transportkompetens - Valideringskarta

Transport/mekaniker

Yrkesroller: Lastbils-och maskinmekaniker, bussmekaniker, fordonslackerare
Ansvarig: Transportföretagen
Webbplats: Transportföretagen, Validering inom transportnäringen

Trädgårdsanläggning

Yrkesroll: Trädgårdsanläggare
Ansvarig: Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK
Webbplats: TCYK
Utförare: TCYK yrkesbedömare

Träteknisk validering

Yrkesroll: CNC-operatör, maskinsnickare, ytbehandlare, specialsnickare
Ansvarig: Trä & Möbelindustriförbundet, TMF
Webbplats: TMFTMF - Validering

Underhållsteknik

Yrkesroller: Underhållsledare, underhållstekniker
Ansvarig: Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Webbplats: Svenskt UnderhållSvenskt Underhåll - Certifiering

VVS

Yrkesroll: VVS-montör
Ansvarig: VVS-Branschens Yrkesnämnd 
Webbplats: VVS-Branschens YrkesnämndVVS-Branschens Yrkesnämnd - Validering

Vård och omsorg

Yrkesroller: Vårdbiträde, undersköterska och motsvarande
Ansvarig: Vård- och omsorgscollege
Webbplats: VO-college