Statsbidrag

Regeringen har beslutat om ett statsbidrag för att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering. Årligen avsätts 10 miljoner för utvecklingsinsatser som kan vara upp till två år långa. Statsbidraget administreras av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Statsbidraget kan sökas av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och av organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare, till exempel nationella yrkesnämnder.

Syftet med bidraget är att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet.

Läs förordningen (SFS 2020:268) om statsbidrag för utveckling av branschvalidering.

Statsbidrag ersätter till vissa delar det tidigare statsbidraget för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning, som administrerades av Skolverket.