Hur du ansöker – statsbidrag 2021

Här finns information och underlag för att ansöka om statsbidrag för utveckling av branschvalidering 2021. Ansökningsomgången öppnar den 9 november och stänger den 15 december 2020.

Blankett för ansökan

Myndigheten har tagit fram en särskild blankett för ansökanExcel-ikon

Alla frågor ska besvaras. Om någon uppgift eller information saknas kommer myndigheten att skicka ut en begäran om komplettering, vilken ska besvaras inom fem arbetsdagar.

Senast den 15 december ska ansökningar vara inlämnade till myndigheten.

Högst 50 procent i bidrag

Statsbidrag lämnas för högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, vilket innebär att den sökande, tillsammans med eventuella samarbetspartners, måste bidra med minst 50 procents medfinansiering.

Båda parter ska underteckna

Ansökan ska undertecknas av både arbetstagar- och arbetsgivarpart. Under pågående pandemi godkänns digitala signaturer. Bifoga även dokument som styrker rätt att teckna firma.

Beslut i början av 2021

Ansökningarna kommer att prövas mot förordningens bestämmelser under december 2020 och januari 2021. Om det kommer in fler ansökningar än det finns medel att fördela så görs ett urval i enlighet med förordningen.

Målsättningen är att kunna fatta beslut i februari 2021.

Frågor

Vid frågor, kontakta Pär Sellberg på par.sellberg@myh.se

Blanketter och underlag

Blankett för ansökan om statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Excel-ikon

Anvisningar för ansökan. pdf-ikon

Frågor och svar om redovisning av statsbidrag för utveckling av branschvalidering. pdf-ikon

Förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering (SFS 2020:268). pdf-ikon