Resultat utlysning 2021

Resultatet av ansökningsomgången som stängde den 15 december 2020 fick en god spridning mellan olika branscher.

11 av 13 ansökningar kunde beviljas inom budgetramen, vilket innebär att hela det årliga anslaget på 10 miljoner kronor utnyttjas till fullo.

Insatserna varierar i längd från knappt ett år, upp till den högsta tillåtna tiden på 2 år.

De beviljade beloppen nedan innebär en täckning av respektive utvecklingskostnad med högst hälften. Resten finansieras av branscherna själva.

Resultat utlysning 2021