Utlysning 2020

Myndigheten utlyser en första ansökningsomgång 2020 för statsbidrag för utveckling av branschvalidering. Ansökan öppnar den 3 juni, samma dag som förordningen träder i kraft, och stänger den 23 juni.

Det är möjligt att söka för olika insatser. Till exempel för att utveckla nya kvalifikationer och branschvalideringsmodeller, eller för att revidera befintliga modeller och anpassa kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF.

Bidrag kan också sökas för att målgruppsanpassa branschmodeller för validering. Detta kan vara särskilt angeläget utifrån vissa situationer, som flyktingströmmarna 2015 och rådande coronapandemi.

Under rådande pandemi behöver alltmer validering och kompetensutveckling ske på distans. Vid utveckling av branschmodeller ska hänsyn även tas till möjligheterna till kompletterande utbildning inom relevant yrkesområde efter genomförd validering.

Observera att det inte är möjligt att söka statsbidrag för utvecklingsinsatser som redan är påbörjade när ansökan lämnas in.

Anvisningar och blanketter för ansökan finner du här intill under Hur du ansöker.