Resultat utlysning 2020

Resultatet av ansökningsomgången 2020 som stängde 23 juni i år blev över förväntan. 12 av 14 ansökningar beviljades utvecklingsmedel om totalt ca 9,1 mkr.

Som framgår av tabellen nedan varierar utvecklingsinsatserna i längd, från 522 månader. De beviljade beloppen täcker endast högst hälften av de utvecklingskostnader som respektive bransch har för insatserna.

Tabell beviljade statsbidrag 2020