Anmäl brister i en utbildning

Om du anser att det finns brister i en yrkeshögskoleutbildning kan du anmäla det till oss på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Då utreder vi ärendet och granskar om utbildningen bedrivs på rätt sätt. Skulle myndigheten hitta brister i utbildningen kan vi ställa krav på att bristerna åtgärdas.

Mer information om hur du anmäler brister i en utbildning

Har du frågor är du också välkommen att kontakta oss på telefon 010-209 01 00 (växeln), så får du prata med en utredare som arbetar med anmälningsärenden.