Ansök om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Lars Owesson

Vi har i uppdrag att besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Du som vill ansöka om att bedriva en yrkeshögskoleutbildning ska därför skicka in en ansökan till oss.

Yrkeshögskolan ska erbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. De kan bedrivas av både privata och offentliga utbildningsanordnare.

Om du funderar på att starta en yrkeshögskoleutbildning kan dock förberedelserna inför att ansöka påbörjas oavsett vilken tidpunkt på året det är.

En kontakt mellan utbildningsanordnare och aktuellt arbetsliv kan tas i ett tidigt skede. Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens utbildningen leder till är centralt för en yrkeshögskoleutbildning. Ni kan också diskutera och förbereda innehåll och upplägg av kurser samt hur ni tänker utforma det arbetsplatsförlagda lärandet.