Ansök om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan

Foto: Lars Owesson

En gång om året är det möjligt att ansöka om att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan. Här kan du läsa om vilka krav som ställs och hur du gör om du är intresserad av att starta en yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskolan ska erbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. De kan bedrivas av både privata och offentliga utbildningsanordnare.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Du som vill ansöka om att bedriva en yrkeshögskoleutbildning ska därför skicka in en ansökan till oss.

Vi tar emot ansökningar i en årlig ansökningsomgång som öppnar i april. Om du funderar på att starta en yrkeshögskoleutbildning kan dock förberedelserna inför att ansöka påbörjas oavsett vilken tidpunkt på året det är.

En kontakt mellan utbildningsanordnare och aktuellt arbetsliv kan tas i ett tidigt skede. Arbetslivets engagemang och efterfrågan av den kompetens utbildningen leder till är centralt för en yrkeshögskoleutbildning. Ni kan också diskutera och förbereda innehåll och upplägg av kurser samt hur ni tänker utforma det arbetsplatsförlagda lärandet.