Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Korta utbildningar (även kallat kurser och kurspaket) kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Syftet är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Tidplan ansökan 2022

Ansökan om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar Datum ej fastställt
Ansökan om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag stänger Datum ej fastställt
Beslut om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas Datum ej fastställt

Ansökan 2021

Webbinarium om korta utbildningar (kurser och kurspaket) 3/2

I februari 2021 genomförde vi ett webbinarium för att ge ytterligare information om årets ansökan om statsbidrag för korta utbildningar. Under sändningen gav projektledare Margareta Landh med kollegor en presentation av ansökan samt svarade på inkomna frågor. 

Inspelad och textad version av webbinarium (YouTube-länk, öppnas i nytt fönster)

Presentationen i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Administration av beviljade utbildningar

Läs mer om administration av utbildningarna i guiden YH-utbildingar upp till 99 poäng (korta utbildningar/ kurser och kurspaket)  på Mina sidor.