Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Ansökan 2021

Myndigheten planerar för att öppna för en möjlighet att ansöka om att bedriva korta yrkeshögskoleutbildningar (kurser och kurspaket) under 2021.

Preliminär tidsplan

Ansökan om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag öppnar 4 feb 2021
Ansökan om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag stänger 18 mars 2021 
Beslut om att bedriva kort yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas Juni 2021

Mer information kommer då ansökan öppnar.  

Webbinarium om korta utbildningar (kurser och kurspaket) 3/2

Den 3 februari kl 10-11 bjuder myndigheten in till ett webbinarium för att ge ytterligare information om årets ansökan om statsbidrag för korta utbildningar. 

Den 4 februari öppnar ansökan om statsbidrag för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket). Denna gång är ansökan öppen för alla att söka, till skillnad från förra året då det enbart var möjligt för utbildningsanordnare med beviljad utbildning med start 2020. För att berätta mer om årets upplägg anordnar myndigheten ett webbinarium. Under sändningen kommer projektledare Margareta Landh med kollegor att ge en presentation av ansökan 2021 samt svara på frågor som kommit in till myndigheten.

Du tar del av livesändningen här och behöver inte anmäla dig till tillfället. Observera att sändningen startar först kl 10 den 3/2. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Skicka gärna in dina frågor i förväg till Margareta Landh på margareta.landh@myh.se. Vänligen observera att eventuella frågor som kommer in under webbinariet besvaras i mån av tid. 

Administration av beviljade utbildningar

Läs mer om administration av utbildningarna i guiden Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)   på Mina sidor.