Ansökan om statsbidrag för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Datum för ansökan maj 2020

  • Ansökan öppnar 11 maj och stänger 25 maj 2020 kl 24.00
  • Beslut kommuniceras senast den 15 juli
  • Beslutet kommer att gälla från beslutsdatum fram till och med 30 juni 2021
  • Mer information och ansökan sker på Mina sidor > Hjälp & information > Guider > Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket). Tänk på att du måste vara inloggad på Mina sidor för att kunna ta del av informationen.  

Förutsättningar för ansökan

  • Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt 
  • En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen
  • Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form 

Läs mer i inbjudan att söka i guiden Korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)Mina sidor

Datum för tidigare ansökan 2020

  • Ansökan öppnade 29 januari och stängde 26 februari kl 24.00
  • Beslut kommunicerades den 15 april
  • Besluten gäller från beslutsdatum och till och med den 30 juni 2022