Ansökan om statsbidrag för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att införa korta utbildningar i yrkeshögskolan.

Utbildningarna kan bestå av en kurs eller sammanhållna kurspaket. Avsikten är att utbildningarna ska kunna erbjudas i syfte att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet.

Förutsättningar för att söka

  • Befintliga utbildningsanordnare som vid ansökningstillfället bedriver en ordinarie yrkeshögskoleutbildning inom det utbildningsområde som är aktuellt
  • Prioriterade områden är utbildningar som motsvarar behov av ökad kompetens, digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet
  • Läs mer om detta i nedanstående dokument
  • En existerande ledningsgrupp som kan ta ansvar även för den nya utbildningen
  • Utbildningarna ska präglas av flexibilitet i takt och form

Datum för ansökan 2020

  • Ansökan öppnar 29 januari
  • Ansökan stänger 26 februari kl 24.00
  • Beslut kommuniceras den 15 april
  • Besluten gäller från beslutsdatum och till och med den 30 juni 2022

Länkar

Läs mer och ansök på Mina sidor

Tänk på att ansökan enbart är öppen för befintliga utbildningsanordnare och att du måste vara inloggad på Mina sidor för att se informationen

Tidigare ställda frågor