Ekonomi

Statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren. Utbetalning av statsbidraget sker månadsvis för respektive startad utbildningsomgång.

Utbetalning av statsbidrag

Det är antalet studerande som bedriver studier i samband med start som ligger till grund för den månadsvisa utbetalningen. Den sista utbetalningen för respektive utbildningsomgång sker först då utbildningsanordnaren har slutrapporterat aktuell studiedokumentation.

Schablonnivåer

För korta utbildningar har MYH tagit fram en schablonersättning per årsplats och utbildningsområde:

Utbildningsområde Schablon per årsplats
Data/IT 72 600
Ekonomi, administration och försäljning 65 300
Friskvård och kroppsvård 77 600
Hotell, restaurang och turism 67 400
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 69 600
Journalistik och information 69 200
Juridik 62 800
Kultur, media och design 87 600
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske 114 400
Pedagogik och undervisning 74 000
Samhällsbyggnad och byggteknik 73 100
Säkerhetstjänster 65 500
Teknik och tillverkning 89 200
Transporttjänster 83 500

Tabell över schablonnivå för en årsplats avseende kort YH-utbildning

För denna utbildningsform är det fasta schablonnivåer för respektive utbildningsområde. Dessa nivåer kommer utvärderas under 2021.