Ekonomi

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren. Utbetalning av statsbidraget sker månadsvis för respektive startad utbildningsomgång. Det är antalet studerande som bedriver studier i samband med start som ligger till grund för den månadsvisa utbetalningen. Den sista utbetalningen för respektive utbildningsomgång sker först då utbildningsanordnaren har slutrapporterat aktuell studiedokumentation.

Schablonnivåer

För korta utbildningar har MYH tagit fram en schablonersättning per årsplats och utbildningsområde:

Tabell över schablonnivåer för korta utbildningar i yrkeshögskolan (kurser och kurspaket)Tabell över schablonnivå för en årsplats avseende kort YH-utbildning

För denna utbildningsform är det fasta schablonnivåer för respektive utbildningsområde. Dessa nivåer kommer utvärderas under 2021.