Ansökningsomgång 2021 för YH

Tidplan ansökningsomgång 2021 för yrkeshögskolan

Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med och utan statsbidrag öppnar 12 april 2021
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag stänger 27 maj 2021
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag stänger 21 juni 2021 
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning utan statsbidrag meddelas Augusti 2021
Beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med statsbidrag meddelas 11 januari 2022

Samtliga ansökningar skall skrivas på svenska. Mer information om ansökan hittar du i menyn till höger.

Inkomna ansökningar 2021 om att bedriva YH-utbildning med statsbidrag 

Totalt inkom 1 239 ansökningar och av dessa utgör 189 ansökningar om att bedriva utbildningsomgångar i flera kommuner samtidigt. Totalt omfattar de 1239 ansökningarna 4 405 sökta utbildningsomgångar och 131 416 sökta utbildningsplatser sett till alla omgångar för alla startår. Du kan se en förteckning över samtliga ansökningar i nedanstående Excel-filer. Mer information och analys kommer under hösten.

Ansökningar 2021 – Utbildningsområde och utbildningsnamn (Excelfil)

Ansökningar 2021 - Län och kommun (Excelfil)

Ansökningar 2017-2021 – Utbildningsområde (Excelfil)