Resultat ansökningsomgång 2015

Här presenteras resultatet av ansökningsomgång 2015 för yrkeshögskolan.

Du kan bland annat se vilka utbildningar som ansökte om att få ingå i yrkeshögskolan och vilka som beviljades stöd, samt information om omfattning, studieort, studieform, antal platser med mera. I år publicerar vi även klickbara kartor för att visa resultatet, se nedan.

Klicka på länkarna i menyn till höger för att se information för varje län.

Statistik över resultatet

Webblänk till karta som visar hur YH-platserna med avslut 2016–2021 är fördelade över länen. 

Webblänk till karta som visar länsvis hur YH-platserna fördelar sig per 10 000 invånare 2064 år.

Kartor som visar vilka platser som finns idag med avslut 2016–2021, antal nya platser i årets ansökningsomgång och hur det ser ut regionalt när de nya platserna adderas till de befintliga.

Kartor som visar hur platserna inom olika utbildningsområden fördelar sig över länen. 

Excelfiler med alla beviljade utbildningar sorterade efter län och kommun
Excelfiler med alla beviljade utbildningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn 

Excelfiler med samtliga ansökningar sorterade efter län och kommun  
Excelfiler med samtliga ansökningar sorterade efter utbildningsområde och utbildningsnamn

Diagram över hur befintliga och nya platser med avslut 2016–2021 har fördelat sig procentuellt på utbildningsområdena 

Diagram över hur befintliga och nya platser med avslut 2016–2021 har fördelat sig på länen samt per 10 000 invånare 

Samtliga diagram för beslut i årets ansökningsomgång