Gotlands län

I Gotlands län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Gotland Teknik och tillverkning Drift- och underhållstekniker Region Gotland  400


Jämförelse med förra årets beslut.