Kronobergs län

I Kronobergs län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Ljungby Teknik och tillverkning Certifierad Hydrauliktekniker CETOP Idé & Resurscentrum i Ljungby AB 200
Växjö Ekonomi, administration och försäljning Lönekonsult Montico Kompetensutveckling AB 300
Växjö Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Specialistundersköterska Barn och Ungdom Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd 200
Växjö Samhällsbyggnad och byggteknik VA-projektör Folkuniversitetet - Kursverksamheten vid Lunds Universitet 400
Växjö Teknik och tillverkning Svets- och robottekniker Montico Kompetensutveckling AB 210


Jämförelse med förra årets beslut.