Hallands län

I Hallands län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Kungsbacka Ekonomi, administration och försäljning Redovisningskonsult Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka 400
Kungsbacka Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Tandsköterska MedLearn AB 310
Varberg Ekonomi, administration och försäljning Medicinsk sekreterare Campus Varberg/Varbergs kommun 400
Varberg Samhällsbyggnad och byggteknik Byggtekniker Campus Varberg/Varbergs kommun 415
Varberg Samhällsbyggnad och byggteknik Mätningstekniker Campus Varberg/Varbergs kommun 400
Varberg Teknik och tillverkning Energitekniker specialisering vindkraft Campus Varberg/Varbergs kommun 400

 

Jämförelse med förra årets beslut.