Jämtlands län

I Jämtlands län har utbildningarna fördelats enligt följande:

Kommun Utbildningsområde Utbildning Anordnare YH-poäng
Krokom Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Kuskutbildningen i Brukshästkörning Wången AB 200
Krokom Teknik och tillverkning Mathantverk; bagare, bär-, frukt- och grönsaksförädlare, charkuterist, mejerist Torsta AB 200
Östersund Ekonomi, administration och försäljning Lönespecialist Iterum verksamhets- och individutveckling AB 300
Östersund Ekonomi, administration och försäljning Vårdadministratör Lernia Utbildning AB 400
Östersund Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Stödpedagog Hermods AB Östersund 210

 

Jämförelse med förra årets beslut.